Αχαρνών 28
2540 Δάλι
Τηλ: 99476274, 70001977
Φαξ: 22526616
Email: [email protected]